Протокол от зеседание на жури за определяне на наградите на IV Национален ученически конкурс „Вазовата България“, 2018 година

Протокол от заседание на жури за определяне на наградите на III НУК „Вазовата България“, Сопот 2017 

Протокол от заседание на жури за определяне на наградите на II Национален ученически конкурс „Вазовата България“, град Сопот, 2016 година