1.           Цели на конкурса

 • Засилване интереса на учениците към творчеството на Иван Вазов
 • Обогатяване познанието на историческите личности и приноса им в развитието на България
 • Засилване на патриотичното и родолюбиво възпитание
 • Популяризиране и повишаване нивото на интереса у учениците към рисуването, музиката, рецитацията, драматизацията и фотографи

2.           Целеви групи

 • Ученици от V до XII клас от всички училища на територията на Република България
 • Ученици от V до XII клас от българските училища в чужбина

3.           Участници

Конкурсът енасочен към всички български ученици в и извън територията на България.Участниците се групират в две възрастови групи:       

 • Първа възрастова група – ученици от V до VIII клас(включително)
 • Втора възрастова група – ученици от IX до XII клас(включително)

4.           Категории· 

 • Лично творчество (есе,стихотворение,разказ и т.н)·        
 • Рисунка·       
 •  Презентация·        
 • Фотография /изпратени на хартиен носител 10 х15 см/·        
 • Драматизация (изпратена на видео файл)·        
 • Рецитация(изпратена на видео файл)·       
 •  Музикално изпълнение(изпратено на видео файл)

Видеофайловете, които участват в конкурса, трябва да отговарят на следните условия:        

 • Формат:  .avi, .mpeg, .mp4       
 • Качество: HD, DVD       
 • Резолюция: 1280x720px (720p), Времетраене на филма/клипа: 2-15 мин.

5.           Оценяване на конкурса 

Компетентно жури ще излъчи по един клас/колектив/ победител във всяка от двете възрастови групи,както и индивидуални награди по следните критерии:       

 • Придържане към темата на конкурса;       
 • Участие в максимален брой от посочените жанрови форми;
 • Оригиналност и иновативност;      
 • Сила на внушенията и посланията;·      
 •   Добра езикова култура

6.           Награди

 • Грамоти
 • Предметни награди
 • Специални ваучери за победителите от конкурса
 • Специални награди за учениците от българските училищав чужбина
 • Поощрителни награди

Формуляр за участие

7.           Срокове

март 2019 Обявяване на конкурса
21.06.2019 Краен срок за изпращане на творбите
От 21.06 до 27.06.2019 Оценяване на творбите
28.06.2019 Обявяване на общите резултати
07.07.2019 Церемония по награждаването

Очакваме Вашите творби, заедно с попълнен формуляр за участие до 21.06.2019 година на адрес: Област Пловдив, гр. Сопот, ул. „Васил Левски“ №1 и на e-mail: vazovmuseum_sopot@abv.bg

Не се колебайте да се включите в нашия конкурс! Покажете своят талант, творчески умения и заложби, изразявайки обичта и отдавайки почитта си към Патриарха на българската литература – Иван Вазов!